Tlačová správa - Press release WCH F1E

Martinský RC Model klub má najlepších modelárov na svete.

Do Turca opäť zavítali leteckí modelári z celého sveta, aby si tu zmerali sily v rámci majstrovstiev sveta v lete modelov kategórie F1E. Spomedzi 13 krajín triumfovalo aj Slovensko vďaka miestnemu RC Model klubu Martin.

Letecké modely F1E sú špecifické svojím netradičným ovládaním. „Sú to svahové vetrone, ktoré sú ovládané magnetickým riadením,“ hovorí delegát FAI a reprezentant RC Model klubu Martin, Jakub Drmla. Približuje tak súťažné modely, ktoré nepoháňajú motory, ani sa neovládajú diaľkovo. „Na magnetickom riadení sa nastavuje smer letu. Ten sa nastavuje ako kompas podľa svetových strán. Vďaka magnetu si tak model udržiava nastavený smer letu.“

V rámci súťaže je hlavným cieľom udržať model vo vzduchu v maximálne stanovenom čase. Nastavené magnetické riadenie však k samotnému úspechu nestačí. „Kľúčová je príprava modelu pred štartom. Pilot si musí vybrať správny model vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky,“ vysvetľuje Drmla, pričom dodáva, že každý zo súťažiacich má k dispozícii päť modelov, ktoré sa líšia veľkosťou i váhou. „Do slabého vetra a teplého vzduchu si súťažiaci vyberá model s veľkým rozpätím krídel a klenutým profilom. Vďaka týmto parametrom model letí čo najpomalšie. Na druhej strane pri silnom vetre si súťažiaci vyberie model s menším rozpätím krídel a rovným profilom.“ Úspešný let si tak vyžaduje veľa praxe a mnoho nalietaných hodín. Určitú úlohu však údajne zohráva aj šťastie.

Na majstrovstvá sveta leteckých modelárov v kategórii F1E si prišlo do Martina zasúťažiť až 58 modelárov rôzneho veku. Tohto roku boli dokonca zastúpené všetky krajiny, v ktorých sa modelári tejto kategórii oficiálne venujú. Nechýbali tu súťažiaci z Nemecka, Rumunska, Francúzka, USA či dokonca z Japonska. Súťažilo sa niekoľko dní v dvoch vekových kategóriách a v piatich hlavných kolách. Sily si tu merali ako jednotlivci, tak aj národné tímy.