Klubová nástenka

Informácie pre členov klubu.

Informácie z prvej ruky.

Výročná členská schôdza 2019

Pozývame všetkých členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 19.1.2019 o 10 hod v penzióne Čierna Pani.

Výjazd na súťaž

Výjazd na súťaž