Letisko Tomčany

Základné údaje o letisku v Tomčanoch

Typ letiska: verejné vnútroštátne letisko
Poloha: 1,5 km E od mesta Martin
ICAO označenie: LZMA
Volací znak: Martin INFO
Frekvencia: 123,6 MHz
Nadmorská výška letiska: 420m/1378ft
Súradnice: ARP: 49° 03′ 55″ N, 018° 57′ 03″ E v geom. strede dráh
Dráhy: 18L/36R 800x50m tráva + 18R/36L 800x50m tráva
Prevádzkovateľ letiska: Aeroklub Martin, o.z.
Povolený druh prevádzky: VFR, deň
Okruhy: východné